12.05.2018. notika nodarbība rakstnieces Andras Manfeldes vadībā

2018. gada 12. maijā „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” literātiem nodarbību vadīja Latvijas Literatūras gada balvas 2017 laureāte, rakstniece Andra Manfelde. Rakstniece sniedza ieskatu romānu „Virsnieku sievas” un „Dzimtenīte” tapšanas procesā, sniedza padomus literārā darba mākslinieciskās izteiksmes pilnveidošanai. Nodarbības noslēgumā A. Manfelde nolasīja fragmentu no vēl neizdotā romāna „Vilcēni”.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.