11.STUDIJU GADS (2020./2021.ST.G.)

2020./2021. mācību gada laikā tiek organizētas Humanitārās akadēmijas jauniešiem (HAJ) programmasLatvijas jauniešu intelekts – Latvijas nākotneinodarbības Daugavpils Universitātes Humanitārajā fakultātē. Jaunieši reizi mēnesī apmeklē DU docētāju un vieslektoru – Latvijā atpazīstamu kultūras un sabiedrisko darbinieku lekcijas un praktiskās nodarbības.

2020./2021. studiju gadā realizētā programma:

Lekcijas/nodarbības nosaukums Pasniedzējs
„Happy Chinese” Ķīniešu valodas pasniedzējaWang Lu
„Politiskā poētika” Dzejnieks un atdzejotājsGuntars Godiņš
„Leksika sadzīvē un tekstos” Literatūrzinātniece, literatūrkritiķe, Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta „konTeksts” redaktoreSandra Ratniece
„Tulkojums kā ideoloģisku manipulāciju ierocis: literārā izmeklēšana” DU HF Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras pētniece, Dr.philol.Evita Badina
„Dzeja ārpus teksta: tekstgrupas „Orbīta” mākslinieciskās stratēģijas un koncepcijas” Tekstgrupas „Orbīta” dzejnieks, atdzejotājs, multimediju mākslinieksArtūrs Punte
„Izraēla: sapņi, mīti, realitāte” DU Humanitārās fakultātes dekāne, Rusistikas un slāvistikas katedras profesore, Dr.philol.Elīna Vasiļjeva
„Neoficiālie personvārdi jauniešu ikdienas saziņā” DU HF literārā redaktore, zinātniskā grāda pretendente ESF projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/022 „Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana”, Mg. philol.Jana Butāne-Zarjuta
„Vinter i Sverige /Ziema zviedru gaumē” DU HF Svešvalodu katedras viesdocente Dr. philol.Jeļena Tretjakovaun viesasistente Mg. prof. tulk.Zane Vaļule

Atskats 11. studiju gada „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” nodarbībās

1.nodarbība

2.nodarbība

3.nodarbība

4.nodarbība

Foto galerijas

1.nodarbība

2.nodarbība

3.nodarbība

4.nodarbība