11.05.2019. notika “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” nodarbība ar I. Kupšāni

2019. gada 11. maijā “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība “Ekonomiskās emigrācijas motīvi latviešu literatūrā: 20. gadsimta vidus” DU Latviešu literatūras un kultūras katedras docentes Dr. philol. Ingrīdas Kupšānes vadībā. Nodarbībā I. Kupšāne iepazīstināja ALAs dalībniekus ar ievērojamākajiem latviešu trimdas literatūras autoriem un viņu darbiem. Tika analizēti savdabīgie trimdas literatūras motīvi, specifiskās tēmas, traumatiskuma pazīmes.

Nodarbības noslēgumā ALAs dalībnieki veica Zinaīdas Lazdas un Roberta Mūka dzejoļu interpretācijas.

Nākamā nodarbība I. Kupšānes vadībā notiks 2019. gada 26. oktobrī.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.