10.11.2018. notika ALAs literāro darbu kopkrājuma apspriešana un latviešu valodas pilnveides nodarbība

2018. gada 10. novembrī notika „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” rakstnieku dzejoļu krājuma „Latvijas suvenīri”, kas veltīts Latvijas simtgadei, apspriešana un veikti pēdējie labojumi. Literātiem ieteikumus īpašā krājuma izdošanai sniedza izcilais režisors, aktieris un scenārists, LZA Goda loceklis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Streičs. Režisors pastāstīja par savu pirmo rakstīšanas pieredzi rakstīšanā, pieskārās patriotisma un valsts mīlestības jautājumiem, sniedza ieteikumus, kā to mūsdienīgi pārnest uz literāriem darbiem.

ALAs dalībnieki piedalījās arī latviešu valodas pilnveides nodarbībā „Pasaule caur salīdzinājumu prizmu”, ko vadīja DU HF Latviešu valodas katedras docente Dr. philol. Svetlana Polkovņikova un lektore Mg. philol. Inguna Teilāne. Nodarbības vadītājas rakstniekiem piedāvāja valodā sastopamu salīdzinājumu analīzi, tādējādi pilnveidojot jauno literātu leksisko arsenālu, kas ir nozīmīgs viņu turpmākajai radošajai darbībai.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.