10.10.2020. „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika nodarbību cikls “Žanru daudzveidība mūsdienu literatūrā” prof. M. Burimas vadībā

2020. gada 10. oktobrī „Austrumlatvijas literārajā akadēmija” notika 2. nodarbību cikla “Žanru daudzveidība mūsdienu literatūrā” tikšanās e-konferenču platformā ZOOM ALAs vadītājas, literatūrzinātnieces, DU Latviešu literatūras un kultūras katedras profesores Dr. philol. Maijas Burimas vadībā. 1. nodarbība tika organizēta 2020. gada 3. oktobrī klātienē, taču Covid-19 izraisītās infekcijas izplatības ierobežošanai, 2. nodarbība tika organizēta attālināti.

Nodarbībās M. Burima ALAs dalībniekus iepazīstināja ar žanru daudzveidību jaunākajā latviešu literatūrā . Profesore kopā ar jaunajiem autoriem sprieda par to, kā rakstniekam iegūt savu neatkārtojamo māksliniecisko rokrakstu un stilu, aplūkoja, kādi izteiksmes līdzekļi mūsdienu autoru darbos tiek izmantoti lasītāja līdzpārdzīvojuma, identificēšanās, provokācijas u.c. efektu radīšanai, kā arī akcentēja teksta žanriskās piederības nozīmi. Nodarbībās tika runāts par literāro žanru pārklāšanos, simbiozi, modificēšanos un hibridizēšanos latviešu rakstniecībā. Kā hibriditātes izpausme tika skatīti rakstnieka Aivara Eipura „dzejoļi ar gariem virsrakstiem” un “minimas”. Nodarbības vadītājas mudināti ALAs dalībnieki katrs uzrakstīja vienu vai vairākus dzejoļus ar gariem virsrakstiem, kas tika kopīgi interpretēti.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.