1. studiju gads (2010./2011.st.g.)

Pirmajā studiju gadā jauniešiem tika piedāvātas šādas lekcijas un praktiskās darbnīcas: Latviešu nacionālais raksturs desmit Dieva baušļu gaismā; Jaunās reliģiskās kustības; Literatūras skatuve un aizkulises; Šekspīrs un mūsdienas; Starpkultūru komunikācijas problēmas: verbālais aspekts; Kas ir vēsture?; Portrets mākslinieciskajā tekstā: lingvopoētiskais aspekts; Puķu bērni, grebenes, anks un šņorzābaki jeb dažas mūsdienu kultūras lappuses.

Jaunas zināšanas viņi guva arī praktiskajās nodarbībās: Ievads Zviedrijas valstsmācībā un zviedru valodas pamati; Ievads Francijas valstsmācībā un franču valodas pamati; Ievads Vācijas valstsmācībā un vācu valoda; Ebreju kultūra: tradīcija un stereotipi, Ievads lietuviešu valodā unkultūrā; Ievads Spānijas valstsmācībā un spāņu valoda.

Pavisam gada laikā, sanākot skolā vienu reizi mēnesī – katra mēneša otrajā sestdienā, jauniešiem tika piedāvātas 14 lekcijas un praktiskās nodarbības. Kopumā akadēmijai pieteicās 96 jaunieši no 11 Latvijas pilsētām, sertifikāti par vairāk nekā 50 procentiem apmeklētu nodarbību tika izsniegti 53 jauniešiem. Sertifikāts jauniešiem sniedz priekšrocību – 10 papildus punktus stājoties DU Humanitārās fakultātes studiju programmās.

Akadēmijas pirmā darbības gada noslēguma dienā jaunieši anketās izteica novēlējumus sev un akadēmijai: „Attīstīties, pilnveidoties un ieinteresēt vēl vairāk jauniešu!”; „Novēlu, lai ikviens atrod sevī mākslinieka dvēseli!”; „Akadēmija palīdz mums uzzināt humanitāro pasauli!”; „Vēl lielāku topošo akadēmiķu skaitu un ilgu pastāvēšanas mūžu!””; „Palikt tikpat daudzveidīgiem un interesantiem! Milzīgs paldies jums par zināšanām!”

05.02.2011. DU Interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” atklāšana

21.05.2011. “Humanitārās akadēmijas jauniešiem” pirmā gada noslēguma nodarbība