09.03.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika otrā praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

2019. gada 9. martā “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” ALAs vadītāja prof. Maija Burima vadīja praktisku radošās rakstniecības meistardarbnīcu “Prozas motīvu konstruēšana:biopolitikas konceptu izvērsums”, kuras laikā jaunie ALAs literāti iepazinās ar biopolitikas konceptiem, to izmantojumu latviešu un ārzemju autoru prozas tekstos. Otrajā nodarbība daļā ALAs dalībnieki katrs izmēģināja uzrakstīt prozas teksta fragmentu, iekļaujot biopolitikas konceptus.

Zinātnes komunikācijas pasākums tika realizēts DU pētniecības projekta “Indivīda, sabiedrības un nācijas identitātes formēšanās, konsolidēšanās un transformēšanās latviešu literatūras praksē totalitārisma un posttotalitārisma situācijā biopolitikas diskursā”, līguma Nr. 14-95/7, ietvaros.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.