09.02.2019. notika projekta 2. seminārdarbnīca 

2019. gada 9. februārī notika projekta “Kultūras kanona politiskā perspektīva” 2. seminārdarbnīca. Seminārdarbnīcas laikā tika diskutēts par kultūras kanonu padomju laikā un mūsdienās. Tika aplūkota totalitārisma un autoritārisma tipoloģija, ietekme uz sabiedrību. Tika organizētas radošās darbnīcas par kultūras kanona reinterpretāciju, tika apgūti dažādi interpretācijas paņēmieni.Mērķauditorija izstrādāja kreatīvus padomju laika sadzīves priekšmetu un reāliju aprakstus un vizualizācijas.Seminārdarbnīcu vadīja Dr. philol. prof. Maija Burima un Mg. philol. vieasist. Eva Kasparenoka.

Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.