09.02.2019. notika projekta 2. seminārdarbnīca 

2019. gada 9. februārī notika projekta “Kultūras kanona politiskā perspektīva” 2. seminārdarbnīca. Seminārdarbnīcas laikā tika diskutēts par kultūras kanonu padomju laikā un mūsdienās. Seminārdarbnīcā tika aplūkota totalitārisma un autoritārisma tipoloģija, tās ietekme uz sabiedrību. Seminārdarbnīcas ietvaros notika radošās darbnīcas par kultūras kanona reinterpretāciju, kuru laikā tika apgūti dažādi interpretācijas paņēmieni. Mērķauditorija izstrādāja kreatīvus padomju laika sadzīves priekšmetu un reāliju aprakstus un vizualizācijas. Seminārdarbnīcu vadīja Dr. philol. prof. Maija Burima un Mg. philol. vieasist. Eva Kasparenoka.

Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.