09.02.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika praktiskā nodarbība Maijas Burimas vadībā

2019. gada 9. februārī ar “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” dalībniekiem strādāja ALAs vadītāja prof. Maija Burima. M. Burima organizēja praktisku radošās rakstniecības meistardarbnīcu, kuras laikā tika izmēģinātas daudzveidīgas rakstīšanas formas, grūti pierakstāmā pierakstīšana (dažādu skaņu, emociju un sajūtu apraksts). Tika pārrunāta nākamā “Austrumlatvijas literārās akadēmijas” kopkrājuma koncepcija.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.