09.02.2019. “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” notika nodarbība Gaidas Jablovskas vadībā

2019. gada 9. februārī “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” viesojās Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja, pētniece Gaida Jablovska, kura ALAs literātiem vadīja nodarbību „Raiņa dzejnieka tapšanas process”. Nodarbības vadītāja ALAs literātiem pastāstīja maz zināmus faktus par Jāņa Pliekšāna personību, dzīvi un daiļrades tapšanu. ALAs literātiem bija iespēja izlasīt 1882. – 1883. gadā rakstītus fragmentus no Raiņa jaunības dienasgrāmatas un diskutēt par biogrāfiskajiem aspektiem literāro darbu tapšanas gaitā. Tāpat Gaida Jablovska aicināja iepazīt vēstuļu žanru un to ilustrēja ar no 1954. līdz 2004. gadam dzejniekam Andrim Vējānam adresētām vēstulēm, īpašu uzmanību pievēršot rakstnieka Jāņa Klīdzēja sūtījumiem, rosinot analizēt vēstuļu aspektu rakstnieka literārajā darbībā. Nodarbības vadītāja akcentēja Raiņa fenomenu latviešu literatūrā un sniedza ieskatu Raiņa un Olgas Kliģeres attiecību stāstā.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.