07.11.2020. notika nodarbība “Dzīves rakstība: spilgtas un selektīvas atmiņas”

07.11.2020. notika nodarbība “Dzīves rakstība: spilgtas un selektīvas atmiņas”

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.