07.11.2020. notika nodarbība “Dzīves rakstība: spilgtas un selektīvas atmiņas”

07.11.2020. e-konferenču platformā ZOOM notika literatūrzinātnieces, tulkotājas Daugavpils Universitātes asociētās profesores Sandra Meškovas vadītā ALAs nodarbība “Dzīves rakstība: spilgtas un selektīvas atmiņas”.

ALAs dalībniekiem, gatavojoties nodarbībai, bija iespēja izpildīt mājasdarbu – lasītlatviešu klasiķu Aspazijas un Viļa Plūdona bērnības atmiņu tēlojumus, kā arī pašiem radīt nelielu darbu par savas dzīves notikumiem, atbildot uz nodarbības vadītājas sagatavotajiem jautājumiem.

Nodarbībā S. Meškova iepazīstināja dalībniekus ar dzīves rakstības jēdziena skaidrojumu, vēsturi un atšķirībām šī jēdziena izpratnē latviešu un ārzemju literatūras telpās.

Notika interesantas un saturīgas diskusijas gan darba grupās, gan visiem kopā, analizējot bērnības atmiņu tēlojumu specifiku, tostarp apspriežot gan klasiķu radītos tēlojumus, gan pašu radīto darbu tapšanas laikā gūtos iespaidus. Aktuāls bija arī jautājums par radīto darbu turpmāko attīstību un izmantošanu.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību.