06.11.2020. notika radošā meistardarbnīca “No iedvesmas līdz profesionalitātei. Rakstnieka (dzejnieka) tapšana”

2020. gada 6. novembrī e-konferenču platformā ZOOM notika radošā meistardarbnīca “No iedvesmas līdz profesionalitātei. Rakstnieka (dzejnieka) tapšana”, ko vadīja rakstnieks Aivars Eipurs.

A. Eipurs nodarbības laikā ieskicēja svarīgākos aspektus dzejnieka personības tapšanā, kā arī iniciēja radošās rakstniecības metodes praktisku pielietojumu, aicinot ALAsdalībniekus radīt vienu kopīgu dzejoli.
Topošie rakstnieki atzina, ka uzrakstīt dzejoli nav sarežģīti, taču rediģēt kopdarbu, lai saglabātu citu autoru galveno domu, kas atspogļojas rindiņas veidā, bija visai liels izaicinājums. Šī aktivitāte raisīja plašas diskusijas, aktivizējās visu topošo literātu iztēles daudzšķautņainība, kas atklāja to, cik dažādi katrs uztver un interpretē vienu un to pašu lietu.

Talanta attīstīšanai un nostiprināšanai A. Eipurs uzdeva ALAs dalībniekiem radošu mājasdarbu – veikt kāda dzejoļa atdzejojumu, kas tiks pārrunāts kādā no nākamajām tikšanās reizēm, kad dzejnieks atkal viesosies ALĀ un piedāvās kārtējo aizraujošo nodarbību.

“Austrumlatvijas literārās akadēmijas” programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.