06.- 07.11.2018 notika projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!” socializācijas aktivitātes

2018. gada 6. un 7. novembrī notika projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08 socializācijas aktivitātes, kuru ietvaros 80 trešo valstu valstspiederīgie un 10 pamatnācijas pārstāvji apmeklēja Daugavpils Vienības namu un Latviešu kultūras centru (LKC) un iepazina šo iestāžu piedāvātās iespējas.

Vienības nams Daugavpilī joprojām veic savu vēsturisko misiju – vieno pilsētas daudznacionālo sabiedrību un aktivizē kultūras dzīvi. Tas ir tautu saskaņas un vienotības simbols. LKC ir vadošā kultūras iestāde Daugavpilī, kas vislielāko vērību velta latviskās kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai pilsētā, veicina dažādu etnisko minoritāšu labvēlīgu līdzāspastāvēšanu un sabiedrības integrāciju. LKC telpās darbojas vairāki desmiti dažādu kolektīvu dažādām gaumēm un vecumiem.

Trešo valstu valstspiederīgajiem socializācijas aktivitātes ietvaros bija iespēja ielūkoties kolektīvu “Pienupīte”, “Svātra” un “Laismeņa” ikdienā, piedalīties meistarklasēs un izvērtēt savas iespējas un vēlmi turpmāk pavadīt brīvo laiku radošā atmosfērā un apgūt latviešu tradīcijas, iesaistoties šo kolektīvu mākslinieciskajā darbībā. Kursanti augsti vērtēja iespēju apgūt latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, dejas un rotaļas, priecājās par aktīvi pavadīto laiku, ko papildināja noderīga informācija par Vienības nama un LKC vēsturi, pasākumiem un piedāvātajām iespējām.

Socializācijas aktivitātes noslēgumā projekta mērķauditorija aizpildīja anketas un izvērtēja pasākumu. Vairums trešo valstu valstspiederīgo atzina, ka tas bija aizraujošs un izzinošs pasākums, pateicās par unikālo iespēju aplūkot Vienības namu un uzzināt par tā sniegtajām iespējām. Anketās lasāms, ka mērķauditorija guva pozitīvu iespaidu par latviešu tradīcijām, apguva tautas dejas, ļoti patikusi deja “Cūkas driķos”; daudz labu vārdu veltīts LKC viesmīlībai un aicinājumam arī citu tautību pārstāvjus iesaistīties mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Anketā veltīti atzinīgi vārdi socializācijas aktivitāšu vadītājiem un pamatnācijas pārstāvjiem – brīvprātīgajiem studentiem, kas socializācijas aktivitātes gaitā sniedza atbalsta leksiku, skaidroja reti lietojamu vārdu nozīmi un sarunājās latviešu valodā. Noslēgumā katrs trešo valstu valstpiederīgais saņēma noderīgu un praktisku dāvanu – lietussargu ar projekta publicitāti.

Projekta mērķa grupa ir personas, kuras ir trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FOTOGALERIJA

Informācija sagatavota un ievietota 12/11/2018

es_mazs13652-15076-m