05.12.2019. Projekta “Integrācijas tilts” ietvaros notika “Dāvanu noformēšanas darbnīca”

2019. gada 5. decembrī notika Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Integrācijas tilts”, granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/02, otrais starpkultūru dialogu un saliedētu sabiedrību veicinošais pasākums – “Dāvanu noformēšanas darbnīca”. Tajā piedalījās 15 trešo valstu valstspiederīgie un 5 pamatnācijas pārstāvji.
Pirmssvētku gaisotnē darbnīcas dalībnieki apguva dāvanu noformēšanas prasmes, ar kurām dalījās darbnīcas vadītāja Rita Lazdāne. Apkārt valdīja svētku atmosfēra – skanēja latviešu Ziemassvētku dziesmas, dalībnieki iepakošanai bija sagatavojuši gan savas dāvanas, gan arī izmantoja tās, kuras tika sarūpētas projekta ietvaros. Radoši darbojoties, trešo valstu valstspiederīgie kopā ar projektā uz brīvprātīgā darba principiem iesaistītajiem pamatnācijas pārstāvjiem, komunicēja un sniedza viens otram padomus, palīdzēja praktiskās darbībās. Dalībnieki nesteidzoties iepakoja vienu dāvanu pēc otras, eksperimentēja ar krāsām, materiāliem un iepakojumu izmēriem. Lepnums par paveikto un jaunajām prasmēm bija katram projekta dalībniekam.
Darbnīcas laikā tika apgūta jauna leksika un praktiska pieredze starpkultūru komunikācijā.

Projekta finansējums: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība „Intelekta parks”

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FOTOGALERIJA
Informācija sagatavota un ievietota 06/12/2019