04.12.2018. – 11.12.2018. prof. Maija Burima piedalījās 50. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju konferencē (ASEEES) Bostonā, ASV

Laika posmā no 2018. gada 4. decembra līdz 11. decembrim Dr. philol. prof. Maija Burima piedalījās 50. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju konferencē (ASEEES) Bostonā, ASV, kur prezentēja pētījumu “Raiņa dzejolis “Lauztās priedes”: padomju klišeju veidošanās, cirkulēšana un postpadomju reprezentācija”. Referāts konferences tematiskajā diskursā iezīmēja Latvijas (Baltijas) literatūras ideoloģizāciju, cirkulēšanu un padomju klišeju veidošanos pēc padomju okupācijas, par piemēru izvēloties RMM Raiņa fonda “Lauzto priežu lieta” dokumentus. Pētījuma rezultāti tika prezentēti konferences tematiskajā grupā “Padomju klišejas postpadomju literatūras diskursā”. Tika analizētas padomju literatūras klišejas kā padomju propagandas instrumentu totalitārā režīma uzturēšanai PSRS. Pētījuma aprobācijas laikā tika saņemti ieteikumi tālākām kultūras kanona perspektīvas studijām.

Dalība konferencē tika īstenota ASV vēstniecības Latvijā Mazo grantu programmas projekta “Kultūras kanona politiskā perspektīva”, granta līguma Nr. S-LG750-19-GR-0003, ietvaros.

FOTOGALERIJA

Šis projekts ir tapis ar ASV vēstniecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts departamenta oficiālo nostāju.