03.10.2020. notika nodarbība “Robeža un identitāte mūsdienu latviešu prozā” prof. Maijas Burimas vadībā

2020. gada 3. oktobrī “Austrumlatvijas literārajā akadēmijā” (ALA) notika nodarbība “Robeža un identitāte mūsdienu latviešu prozā” ALAs vaditājas, literatūrzinātnieces Dr. philol. prof. Maijas Burimas vadībā. Nodarbībā M. Burima akcentēja literatūras terorijas un vēstures zināšanu nozīmi tekstradē, iepazīstināja ar romānu sērijas “Mēs. Latvija. 20. gs.” koncepciju un prozas darbu sižetiem, īpaši pievēršoties robežas un identitātes aspektiem Andras Manfeldes romānā “Virsnieku sievas”.
Turpinājumā ALAs dalībnieki analizēja A. Manfeldes romāna “Virsnieku sievas” fragmentus, cenšoties dekodēt tajos ietvertos indivīda un varas attiecību modeļus, militārās vēstures motīvus, zemūdeņu naratīvus un aukstā kara problemātiku.
Nodarbiba notika DU pētniecības projekta “Robežu veidošana un nojaukšana: mainīgās identitātes padomju un postpadomju literatūrā”, reģ. Nr. 14-95/11, ietvaros.