03.10.2019. Izsludināta “Transporta pakalpojumu nodrošināšana ekskursiju braucienu laikā” tirgus cenu izpēte

Izsludināts: 03.10.2019.

Pasūtījuma priekšmeta apraksts:transporta pakalpojumu nodrošināšana ekskursiju braucienu laikā (kopā: 2 braucieni, 100 personas katrā, 2 dienas, saskaņā ar maršrutu).

AKTĪVĀ SAITE: Informācija par pasūtītāju/Pasūtījuma priekšmeta apraksts/Piegādātāja/ pakalpojuma sniedzēja cenrādis un apliecinājums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 17. oktobra plkst. 16.00 uz e-pastu: intelekta.parks@inbox.lv, vai personīgi Vienības ielā 13 – 313. telpā, Daugavpilī.

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.