01.11.2019. Izsludināta “Dzeramais ūdens “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām” tirgus cenu izpēte

Izsludināts: 01.11.2019.

Pasūtījuma priekšmeta apraksts: Dzeramais ūdens “Valodas runātāju klubiņa” nodarbībām:

1 dzeramā ūdens komplekts 1 personai (2 negāzētas ūdens pudeles 0,5 l un 1 gāzēta ūdens pudele 0,5 l), kopā – 1280 komplekti.

AKTĪVĀ SAITE: Informācija par pasūtītāju/Pasūtījuma priekšmeta apraksts/Piegādātāja/pakalpojuma sniedzēja cenrādis un apliecinājums

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 15. novembrim, plkst. 16.00 uz e-pastu: intelekta.parks@inbox.lv, vai personīgi Vienības ielā 13 – 313. telpā, Daugavpilī

Mājas lapa ir izveidota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.